The Okura Tokyo 西彩水さんを取材させて頂きました。

客室・経営企画・経理…計7つの課を経験、The Okura Tokyo 西彩水さんに聞く バックオフィス業務の魅力 記事はこちらです。